Институттар мен факультеттердің байланыс ақпараттары тізімі

Физика-математика факультетінің деканы
Отаров Хасен Тоқтарұлы

Тел.: +7 (7132) 53-31-02
Е-mail: khassenotar@mail.ru

Экономика және құқық факультетінің деканы

Тасмаганбетов Аслан Букимбаевич

Тел.: +7 (7132) 22-15-02

Педагогика факультетінің деканы.
Жусупова Жанна Азатқызы

Тел.: 8 (7132) 24-95-74
Е-mail: zhanna.zhusupova@inbox.ru

Шетел тілдері факультетінің деканы
Байдрахманов Досым Хасенович

Teл.: +7 (7132) 54-58-82
Е-mail: dbaidrakhmanov@gmail.com

Жаратылыстану факультетінің деканы
Махамбетов Мұрат Жарақұлы

Тел.: +7 (7132) 54-35-13
E-mail: zharatylystanu.arsu.edu@mail.ru

Филология факультетінің деканы
Садирова Күлзат Қаниқызы

Тел.: +7 (7131) 57-13-85

E-mail: fakultet_prof_tvor@mail.ru, filologiya83@mail.ru

Техникалық факультетінің деканы
Сариев Отеген Рафхатұлы

Тел.: 8 (7132) 57-14-31
E-mail: tehfаk2013@mail.ru

Тарих факультетінің деканы
Купенова Гульмира Ыхласқызы

Тел: 8 (7132) 54-58-82
E-mail: fistorii@mail.ru

Кәсіби-шығармашылық факультетінің деканы

Мұхтаров Сабыржан Сағидоллаұлы

Тел: 8 (7132) 54-45-52
E-mail: fakultet_prof_tvor@mail.ru
Подписка на Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ профессор-оқытушылар құрамы RSS